Kiểm tra năng lực Hoa ngữ miễn phí

Kiểm tra trình độ tiếng trung miễn phí

Kiểm tra trình độ tiếng Trung của bạn bây giờ!
Bạn có thể chọn một bài kiểm tra ở cấp độ cơ bản, cấp độ trung cấp hoặc cấp độ nâng cao để xem trình độ tiếng Trung của bạn như thế nào.
Cơ bản gồm 20 câu. Trung cấp gồm 30 câu. Cao cấp gồm 50 câu.
Bắt đầu tại đây