Học bổng

Học bổng tiếng Hoa
Nội dung
25.000 NTD hàng tháng
Điều kiện
Thành tích học tập xuất sắc và hạnh kiểm tốt.
Những sinh viên có một trong những điều lệ sau đây không được cấp học bổng:
 1. Là một sinh viên Hoa kiều ở nước ngoài hoặc quốc tịch Trung Hoa dân quốc.
 2. Hiện đang là sinh viên của Trung tâm Hoa ngữ hoặc đang xin lên học với học vị cao hơn như đại học, thạc sĩ...
 3. Đã từng nhận học bổng Đài Loan hoặc học bổng chính phủ.
 4. Là một sinh viên trao đổi đến Đài Loan.
 5. Hiện đang nhận được trợ cấp từ chính phủ hoặc bổ trợ tài chính tại trường.
Đơn vị xử lý
Lãnh sự quán (văn phòng đại diện Đài Bắc) ở nước bạn
Thời gian hạn đăng ký
Từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3 hàng năm (Vui lòng tham khảo thông tin trang web để biết ngày chính xác và thông tin mới nhất)
Cách thức đăng ký
Thông tin chi tiết tại đây
Học bổng chính phủ Đài Loan
Nội dung
28.000 NTD hàng tháng
Điều kiện
 1. Là sinh viên có quốc tịch nước ngoài, trên 18 tuổi, có bằng tốt nghiệp phổ thông trở lên, thành tích học tập xuất sắc và hạnh kiểm tốt.
 2. Không dành cho sinh viên quốc tịch Đài Loan.
 3. Không dành cho sinh viên Hoa kiều.
 4. Sinh viên chưa từng đăng ký du học tại Đài Loan chưa từng nhận học bổng qua.
 5. Sinh viên không phải là sinh viên trao đổi tại Đài Loan.
 6. Sinh viên chưa từng nhận được học bổng chính phủ hoặc học bổng khác.
Đơn vị xử lý
Lãnh sự quán hoặc Đại sứ quán ở nước bạn
Thời gian hạn đăng ký
Từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3 hàng năm (Vui lòng tham khảo thông tin trang web để biết ngày chính xác và thông tin mới nhất)
Cách thức đăng ký
Thông tin chi tiết tại đây
Tăng cường trao đổi quốc tế
Nội dung
25.000 NTD hàng tháng
Điều kiện
 1. Ứng viên có quốc tịch nước ngoài trên 18 tuổi, có bằng tốt nghiệp phổ thông trở lên, thành tích học tập xuất sắc và hạnh kiểm tốt.
 2. Sinh viên hoặc công dân của các thành phố chị em của Đài Bắc, những người đã từng sống ở Đài Bắc và học tiếng Trung hoặc những người đang học tiếng Trung tại một trung tâm giảng dạy khác và liên kết với một trong các trường đại học của thành phố Đài Bắc, nhưng chưa nhận được học bổng dưới bất kỳ hình thức nào.
Đơn vị xử lý
Sở Giáo dục- chính quyền thành phố Đài Bắc
Thời gian hạn đăng ký
Tháng 3 đến tháng 4 mỗi năm, tham khảo thông tin trang web để biết ngày chính xác và thông tin mới nhất
Cách thức đăng ký
Thông tin chi tiết tại đây
Học bổng MTC (Sinh viên mới)
Nội dung
25.000 NTD
Điều kiện
 1. Sinh viên đã học tiếng Trung trước đây tại bất kỳ học viện nào trên thế giới và được các giáo viên hoặc giáo sư của họ giới thiệu từ khoa của họ.
 2. Sinh viên chưa nhận bất kỳ học bổng nào khác.
Nơi nộp hồ sơ
Trung tâm Hoa ngữ Đại học Sư phạm Đài Loan
Thời gian hạn đăng ký
Nộp đơn trước khoá học kết thúc
Trước khoá học mùa xuân: 15 /1
Trước khoá học mùa hè: 15 / 4
Trước kỳ nghỉ hè: 15 / 5
Trước khoá học mùa thu: 15 / 7
Trước khoá học mùa đông: ngày 15 /10
Cách thức đăng ký
更新中