ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN

Chương trình đào tạo giáo viên

Thành lập
Số giờ học
Số lượng giáo viên đã đào tạo vượt quá

    Chương trình đào tạo giáo viên tiếng Hoa (TCSL)

    MTC đã đào tạo hơn 2000 giáo viên kể từ khi chương trình được thành lập lần đầu tiên vào năm 2004. Chúng tôi tuyển dụng các giáo viên tiếng Hoa chuyên nghiệp để chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy của họ, tổ chức các buổi giảng dạy nhỏ kết hợp thực hành và lý thuyết để giúp giáo viên và học sinh nắm bắt ý tưởng về cách trở thành giáo viên TCSL xuất sắc.

    Chương trình đào tạo giáo viên tiếng Hoa trực tuyến (TCSL)

    MTC cung cấp các chương trình đào tạo giáo viên trực tuyến theo thời gian. Chỉ cần một năm kinh nghiệm TCFL / TCSL. Sau chương trình đào tạo, bạn có thể sẽ trở thành giáo viên MTC Online của chúng tôi! Chúng tôi chào đón các giáo viên từ MTC hoặc các trung tâm Hoa ngữ khác ở Đài Loan, sinh viên tốt nghiệp từ các khoa TCFL / TCSL hoặc sinh viên tốt nghiệp năm thứ hai (trở lên) từ học viện TCFL / TCSL tham gia chương trình này!