กิจกรรมของศูนย์

ศูนย์มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว การแข่งขันภาษาจีน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราว เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจประเพณีของไต้หวัน และสัมผัสกับวัฒนธรรมจีนที่เต็มไปด้วยความหมาย
กิจกรรมที่จัดขึ้นตามปกติ ได้แก่:

Pingxi สถานที่ปล่อยโคมไฟ

ก่อนและหลังเทศกาลปล่อยโคมไฟ สามารถไปปล่อยโคมได้ที่ Pingxi

การแข่งเรือมังกรจีน

ก่อนเทศกาลเรือมังกร
มีทีมฝึกซ้อมและแข่งขันเรือมังกรจีนของศูนย์การสอนภาษาจีน
การแข่งขันชิงถ้วยรางวัลระดับนานาชาติที่ไทเป

การแข่งขันภาษาจีน

เดือนตุลาคมมีการแข่งขันภาษาจีน
มีการแข่งกล่าสุนทรพจน์ภาษาจีน
การแข่งขันพูดภาษาจีนที่ดีที่สุดของฉัน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทศกาล

ได้แก่ เทศกาลการตัดกระดาษปีใหม่จีน เทศกาลเรือมังกรจีนทานบะจ่าง เทศกาลไหว้พระจันทร์ทานขนมไหว้พระจันทร์ งานปาร์ตี้คริสมาส ต่าง ๆ

กิจกรรมทัศนศึกษาช่วงปิดภาคเรียน

โดยหลักการแล้วจะจัดกิจกกรรมทัศนศึกษาทุกภาคเรียน ทัศนศึกษาวันเดียว ทัศนศึกษาสองวัน ทัศนศึกษา สามวัน ฯลฯ ไม่แน่นอน