ทีมอาสาสมัครนานาชาติ

ทีมอาสาสมัครนานาชาติ

นักเรียนที่ไม่ได้จากประเทศเดียวกันสามารถทำงานด้วยกันได้ ทำงาน การเรียนและการแลกเปลี่ยน และช่วยเหลือศูนย์สอนภาษาจีน เพื่อช่วยเหลือให้นักเรียนต่างชาติที่มาเรียน สามารถปรับตัวให้ได้กับความท้าทายที่ต้องเผชิญในไต้หวัน

อาสาสมัคร 40-50 คน

ทั้งหมดมาจากกว่า 10 ประเทศ

มาจากกว่า 10 ประเทศ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศปานามา ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศไทย

มีบริการให้คำปรึกษา

อาสาสมัครแต่ละคนสามารถให้บริการพูดได้สองภาษาหรือสามภาษา

การจัดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ทำให้มีประสบการณ์สามารถสืบทอดได้ และมิตรภาพระหว่างเพื่อนมีความผูกพัน

มีบริการให้คำปรึกษา

อาสาสมัครแต่ละคนสามารถให้บริการพูดได้สองภาษาหรือสามภาษา

ลักษณะการให้บริการ

 1. ให้บริการคำปรึกษา: ศูนย์ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
 2. ประสบการณ์เกี่ยวกับการรับหน้าที่ต่อ: รุ่นพี่แบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้และบริการ
 3. การจัดตั้งเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์: ทุกภาคเรียนมีการจัดกลุ่มอาสาสมัครเพื่อเชื่อมไมตรี เพื่อให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมอาสาสมัคร และทำความรู้จักกับรุ่นพี่ และแนะนำหน้าที่ให้กับนักเรียน เพื่อให้ประสบการณ์ได้สามารถมีคนรับหน้าที่ต่อ และมีมิตรภาพที่ดี
 4. การรับรองการทำจิตอาสาด้านการบริการ: ผู้ที่เข้าร่วมในทีมอาสาสมัครนานาชาติ หลังจากการให้บริการเสร็จแล้วสามารถประเมินได้ เพื่อรับใบรับรองการบริการภาษาจีนและภาษาอังกฤษของศูนย์การสอนภาษาจีนกลาง

แบบฟอร์มยื่นคำร้อง

โดยประมาณใครก็ตามที่เรียนภาษาจีนในศูนย์นี้อย่างน้อยหนึ่งในสี่มีความหลงใหลในการบริการและมีความรับผิดชอบสูงพวกเขายินดีที่จะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่หลากหลายรวมทั้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องมีทักษะพิเศษ แต่พวกเขาจะต้องมีความร่วมมือเชิงรุก

สวัสดีการของอาสาสมัคร

 1. ชั่วโมงของการให้บริการสามารถนับเป็นชั่วโมงของหลักสูตรภาษาของวิชาโทได้
 2. ได้รับสิทธิพิเศษฟรีค่าบัตรผ่านประตูในการทำกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน
 3. เมื่อออกจากโรงเรียนจะได้รับใบรับรองเวลาในการให้บริการที่ศูนย์ออกให้และของที่ระลึกจากศูนย์

รายการของงาน

 1. ช่วยเหลือการลงทะเบียนสำหรับนักเรียนใหม่: บริการให้คำปรึกษา
 2. การบรรยายสรุปการช่วยเหลือให้สำหรับนักศึกษาใหม่:
  เผยแพร่ข้อมูล และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและภายนอกสถานที่
  คำแนะนำของศูนย์สอนภาษาจีน
  กิจกรรมถ่ายภาพและการจัดระเบียบการบันทึกสถิติ
 3. ช่วยเหลือแปล:
  ช่วยแปลหนังสือเรียนหรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
  ใช้ภาษาบ้านเกิดช่วยในสื่อสารการสอนระหว่างครูกับนักเรียนน
 4. ช่วยเหลือการทำกิจกรรม:
  มีการต้อนรับบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ
  ช่วยในการจัดเตรียมและจัดการกิจกรรมขนาดใหญ่