แนะนำศูนย์สอนภาษาจีน

รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิดีโอศูนย์

ศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลางสำหรับระยะสั้นเรียกสั้นๆว่า MTC

ศูนย์ก่อตั้งขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงปี 1956 และเข้าร่วมกับ มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติ เป็นหน่วยฝึกอบรมภาษาจีนกลาง ในปัจจุบันแต่ละภาคการศึกษา (สามเดือน) มีนักเรียนประมาณ 1,700 คน มาจาก 80 กว่าประเทศทั่วโลก เป็นศูนย์การสอนภาษาจีนที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน
นักเรียนในศูนย์การสอนภาษาจีนมีวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่างกัน แต่ทีเป้าหมายที่เหมือนกันคือเพื่อการเรียนรู้วิธีการใช้ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ บางคนเรียนภาษาจีนเพื่อการหางานในปัจจุบันหรือเพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงาน ในขณะที่คนอื่น ๆ สนใจวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน ไม่ว่านักเรียนจะนักเรียนภาษาจีนด้วยเหตุผลอะไรหรือระดับภาษาจีนจะเป็นอย่างไร ศูนย์สอนภาษาจีนนี้จะช่วยสอนนักเรียนให้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากภาษาจีนและเข้าใจวัฒนธรรมจีนและความงามของไต้หวัน

ที่จัดตั้งขึ้น
มาจากประเทศต่างๆทั่วโลก
+
มีครูจำนวนมาก
+
ทุกปีมีนักเรียนจำนวนมาก
+