พื้นที่ทรัพยากร

Background
MTC โซนทรัพยากร
ศูนย์สอนภาษาจีนมีสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมพัฒนาเครื่องมือดิจิทัล
และยังจัดหาลิงค์ที่เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลการสอนภาษาจีนรวมทั้งแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อการสอนในศูนย์แห่งนี้
Icon Icon Icon Icon student Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon

    การสอนภาษาจีน

    จัดหาลิงค์ที่เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลการสอนภาษาจีนรวมทั้งแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อการสอนในศูนย์แห่งนี้