Office and Staff

Division of Academic Affairs

Name Duties Contact Info
SHU-HUA FANG Leader 02-7749-5161 sfang@ntnu.edu.tw
JIA-HEN LEE curriculum and progress planning. 02-7749-5137 jiahenn@ntnu.edu.tw
PEI-JUAN XIE 02-7749-5119 hsiehjanet@ntnu.edu.tw
SU-MEI SHI 02-7749-5120 m93167@ntnu.edu.tw
SU-QING GAO 02-7749-5158 susukao@ntnu.edu.tw
YI-TING WU 02-7749-5128 fwu@ntnu.edu.tw
YI-JU CHEN 02-7749-5160 yijuchen@ntnu.edu.tw
ELLIE WU 02-7749-5163 uyu@ntnu.edu.tw
SHU-QIONG CHEN 02-7749-5129 mtcmtc@ntnu.edu.tw
ZI-JUN WANG 02-7749-5159 w77777@ntnu.edu.tw
YU-JUNG CHEN 02-7749-5165 chenyujungtw@gmail.com
RU-JUE CHEN 02-7749-5147 lucychen@ntnu.edu.tw
WAN-JU WU 02-7749-5896 soniawu314@ntnu.edu.tw
AN-QI ZHANG 02-7749-5114 zhanganqi@ntnu.edu.tw
PO-WEN CHANG 02-7749-5157 powen@ntnu.edu.tw