Office and Staff

Division of Research & Development

Name Duties Contact Info
LI-YUN CHANG Leader 02-7749-5148 liyunchang@ntnu.edu.tw
YA-HUI LIN Teaching materials, testing and evaluation 02-7749-5118 yahuilin@ntnu.edu.tw
FENG YI CHEN 02-7749-5121 a0410613@ntnu.edu.tw
RU-PEI CAI 02-7749-5150 m93157@ntnu.edu.tw
XIN-NI ZHAN 02-7749-5144 sinnyjhan@ntnu.edu.tw
CHI-YUN SHIH 02-7749-5170 cys@ntnu.edu.tw
XIN-WEI BIAN 02-7749-5133 pien150168@ntnu.edu.tw