ศูนย์อำนวยความสะดวก

ศูนย์อำนวยความสะดวก

ศูนย์การสอนภาษาจีนกลางตั้งอยู่ที่อาคาร Boai ชั้น 5 ถึงชั้น 10 ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึง:

教室500 :文化課教室

教室501、502 : 語言實驗室

教室503 : 自學教室

教室504 :演講廳(可容納300人)

教室713: 多功能教室

7F : 烹飪教室

教室602 : 圖書館

6F : 會議室

小教室

中教室

大教室