ระบบการศึกษาภาษาจีนชั้นเรียนพิเศษ

ระบบการศึกษาภาษาจีนชั้นเรียนพิเศษ

หลักสูตรนี้สอดคล้องกับระบบการศึกษาภาษาจีนชั้นเรียนพิเศษที่เปิดสอนโดยวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยไต้หวัน เป็นหลักสูตรสอนภาษาจีนระดับกลาง

ลักษณะพิเศษ

  1. ใช้การทดสอบในการแบ่งระดับ
  2. สอนภาษาจีนโดยอาจารย์มืออาชีพ
  3. ชั้นเรียนสำหรับ 20 คน
  4. เรียนสองครั้งต่อสัปดาห์

ข้อควรระวัง

ปกติหลักสูตรนี้ถ้าทุกสัปดาห์เข้าเรียนไม่ครบ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สำหรับผู้ที่ต้องใช้ในการขอวีซ่า ผู้สมัครจะต้องมีเอกสารที่อยู่อาศัยตามกฎหมายในไต้หวัน

ผู้ที่ลงทะเบียนได้

นักศึกษาอายุมากกว่า 18 ปีสามารถเข้าเรียนระดับมหาลัยได้

เวลาเรียน

ตั้งแต่เวลา 14:20 นาที ถึง 17:10 นาที จะมีการเรียนสองครั้งต่อสัปดาห์ (วันจันทร์และวันพฤหัสบดี หรือวันอังคารและวันศุกร์) 3 ชั่วโมงต่อครั้ง รวมเป็น 22 วัน

วันเวลาเปิดเรียน

2024/3

เวลาลงทะเบียน

2024/2/27
หมดเขต

ค่าเทอม

21,600 ดอลล่าไต้หวัน
(ไม่รวมค่าลงทะเบียนและสื่อการเรียนการสอน ไม่ใช่นักเรียนที่ศูนย์จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน 2,500 ดอลล่าไต้หวัน)

ข้อมูลการลงทะเบียนและการติดต่อ

โปรดนำหนังสือเดินทางและรูปถ่าย 3 ใบของคุณมาที่ ศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อลงทะเบียน ห้องสำนักงานอยู่ที่ชั้น 7 ห้อง 709