ชั้นเรียนตามฤดูกาล

 • Spring Classes

  ชั้นเรียนในฤดูใบไม้ผลิMar.~May

 • Summer Classes

  ชั้นเรียนในฤดูร้อนJun.~Aug

 • Fall Classes

  ชั้นเรียนในฤดูใบไม้ร่วงSep.~Nov

 • Winter Classes

  ชั้นเรียนในฤดูหนาวDec.~Feb

ชั้นเรียนตามสี่ฤดูกาลแต่ล่ะประเภท

ชั้นเรียน ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน ค่าเล่าเรียน (ดอลลาร์ไต้หวัน)
ชั้นเรียนปกติ A หลักสูตรฝึกอบรมหลายภาษา 15 ชั่วโมง 6-10 คน 29,100 ดอลลาร์ไต้หวัน
ชั้นเรียนปกติ B 13-20 คน 21,600 ดอลลาร์ไต้หวัน
ชั้นเรียนเร่งรัด A เรียนภาษา 15 ชั่วโมง 6 - 9 คน 39,600 ดอลลาร์ไต้หวัน
ชั้นเรียนเร่งรัด B 13-20 คน 28,800 ดอลลาร์ไต้หวัน


ข้อควรระวัง
 1. หลักสูตรชั้นเรียนทั่วไปมี 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมถึงบทเรียนภาษาจีน 10 ชั่วโมงและบทเรียนภาษาอื่นหลายภาษา 5 ชั่วโมง
 2. ชั้นเรียนเร่งรัด B เปิดให้บริการแค่เวลา 14: 20-17: 10 นาทีเท่านั้น ชั้นเรียนปกติ B เปิดให้บริการแค่เวลา 8: 10-10: 00 นาทีเท่านั้น
 3. ชั้นเรียน B ถ้าหากจำนวนนักเรียนไม่ถึงที่กำหนด นักเรียนจะถูกย้ายไปเรียนที่ชั้นเรียน A แล้วต้องจ่ายค่าเทอมเพิ่ม

ศูนย์สอนภาษาแห่งนี้ใช้การกำหนดแบบเรียนตามฤดูกาล ทั้งปีแบ่งออกเป็นสี่ฤดู

เรียนตามฤดูกาล ระยะเวลาของหลักสูตร วันปิดรับสมัคร
ชั้นเรียนในฤดูร้อน ปี 2024 2024/06/04 ~ 2024/08/22 2024/04/15
ชั้นเรียนในฤดูใบไม้ร่วง ปี 2024 2024/09/03 ~ 2024/11/22 2024/07/15
ชั้นเรียนในฤดูหนาว ปี 2024 2024/12/03 ~ 2025/02/27 2024/10/15

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม จะมีการจัดการเปิดหลักสูตรชั้นเรียนปิดเทอมภาคฤดูร้อนสองเดือน

เรียนตามฤดูกาล ระยะเวลาของหลักสูตร วันปิดรับสมัคร
ชั้นเรียนปิดเทอมภาคฤดูร้อน ปี 2024 2024/07/02 ~ 2024/08/22 2024/05/15
 1. การแบ่งชั้นเรียน
  fēn jí

  หลักสูตรการแบ่งชั้นเรียนอย่างรายละเอียด มีทั้งหมด9 ระดับ

  ศูนย์สอนภาษานี้มีการเปิดหลักสูตรชั้นเรียนจากไม่มีพื้นฐานถึงมีพื้นฐานระดับสูง เมื่อนักเรียนเข้าเรียนแล้ว พวกเขาจะต้องทำการทดสอบวัดระดับแบ่งชั้นเรียน และจะแบ่งตามระดับ ทุกหลักสูตรสอนเป็นภาษาจีน โดยใช้ทั้งตัวอักษรจีนที่เรียกว่าจู้อิน และใช้พินอินและสัญญาลักษณ์ภาษาจีน เมื่อสอนหนังสือ การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง ให้ความสำคัญเท่ากัน
 1. ชั้นเรียนขนาดเล็ก
  xiǎo bān

  การสอนในชั้นเรียนขนาดเล็ก ทุกชั้นเรียนจะมีนักเรียน 6 ถึง 10 คน

  จะมีการจัดการเปิดหลักสูตรชั้นเรียนแบบตัวต่อตัวและแบบชั้นชั้นเรียน 2 คน ถึง 4 คน
  ชั้นเรียนในฤดูใบไม้ผลิ ปี 2018 เริ่มต้น จะมีการเพิ่มหลักสูตรวิชาเรียน 13 ถึง 20 คนต่อชั้นเรียนเร่งรัด B แล้วก็ชั้นเรียนปกติ B
  ผู้ที่สนใจสมัครเรียนชั้นเรียนเดี่ยวหรือชั้นเรียนแบบ 2 ถึง 4 คน โปรดส่งมาที่อีเมล: mtc@mtc.ntnu.edu.twหรือโทรหาเรา
 1. แนะแนว
  fǔ dǎo

  ชั้นเรียนภาษาขนาดใหญ่

  มีการเปิดหลักสูตรขนาดใหญ่สอนวิชาการออกเสียงและสอนการเขียนตัวอักษรจีน เพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนรู้สัญลักษณ์และการออกเสียง และคุ้นเคยกับความหมายทางวัฒนธรรม หมวดคำที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของตัวหนังสือจีน และการเขียนตัวอักษรจีน ในเวลาเดียวกันยังมีหลักสูตรสอนภาษาขนาดใหญ่ หลักสูตรครอบคลุมด้วย「เรียนภาษาจีนโดยการดูภาพยนตร์」「เพลิดเพลินกับการอ่านชมบทกวี」「เรียนการสัมภาษณ์แบบภาษาจีน」「อาหารและเครื่องดื่มเรียนแบบใช้ภาษาจีน」「เรียนแพทย์แผนจีนแบบใช้ภาษาจีน」「ภาษาพื้นเมืองได้ใช้ประโยชน์จริง」「เรียนกังฟูนจีน」และอีกมากมาย ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ภาษาจีนในแต่ล่ะหัวข้อ

  การแนะแนวแบบส่วนตัว

  ถ้าหากนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน พวกเขาสามารถไปที่ห้องสมุดเพื่อขอให้อาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ และทำตามที่อาจารย์แนะแนวสอนแบบตัวต่อตัวฟรี ปกติถ้าหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรที่เรียน คุณสามารถไปที่ห้องสมุดเพื่อสอบถามอาจารย์ผู้สอนได้
 1. สื่อการสอน
  jiào cái

  ใช้หนังสือเรียนตามทักษะภาษาของนักเรียน และใช้หนังสือหัวข้อต่าง ๆ

  เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมภาษาจีนที่ใช้ในหนังสือพิมพ์ วิทยุและรายการโทรทัศน์โสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย จะใช้ในการสอนเพื่อเพิ่มความสนใจและความหลากหลายของเนื้อหาการสอน
 1. วัฒนธรรม
  wén huà

  หลักสูตรวัฒนธรรมจีนเช่นการทำอาหารการประดิษฐ์ตัวอักษรจิตรกรรมจีนและกังฟู

  นอกเหนือจากหลักสูตรภาษาทั่วไปแล้ว ทางศูนย์สอนภาษายังมีการเปิดหลักสูตรวิชาเลือกวิชาวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษามีความสนใจในวิชาเลือกเรียนได้ หลักสูตรวัฒนธรรมจะประกาศในทุกการเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน

ระดับ หลักสูตร เนื้อหา
ภาษาจีนเบื้องต้น ภาษาจีนเบื้องต้น 101 ~ 402
 • แบบฝึกหัดการออกเสียงและบทสนทนาเบื้องต้น
 • ไวยากรณ์ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน
 • การแนะนำตัวอักษรจีน
 • คำศัพท์พื้นฐาน
 • การเขียนเรียนความภาษาจีนเบื้องต้น
ภาษาจีนระดับกลาง ภาษาจีนระดับกลาง 501 ~ 802
 • ภาษาจีนธุรกิจ
 • เปรียบเทียบวัฒนธรรม
 • ภูมิศาสตร์ของไต้หวันและจีน ประเพณีและวัฒนธรรม ศิลปะของจีน ตำนานที่เล่าต่อกันมา เรื่องราว ภาษาสแลง สำนวนสุภาษิต
ภาษาจีนระดับสูง ภาษาจีนระดับสูง 901 ~ 909
 • เรื่องราวประวัติศาสตร์จีน
 • แนะนำภาษาจีนโบราณเบื้องต้น
 • นวนิยายจีน บทประพันธ์ร้อยแก้ว บทประพันธ์เพลงกลอน หนังสือพิมพ์นิตยสารและเรื่องสั้นสมัยใหม่
 • ข่าวสารทีวีจีน
 • ประวัติวรรณคดีจีน
 • ความคิดและสังคมจีน