ชั้นเรียนตามฤดูกาล

มาตรฐานค่าใช้จ่าย (ดอลลาร์ไต้หวัน / NTD)

หลักสูตรภาษา กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ชั้นเรียนตามฤดูกาลแบบสามเดือน ชั้นเรียนปิดเทอมฤดูร้อนแบบสองเดือน ชั้นเรียนเดือนเดียวแบบเรียนคนเดียว
ชั้นเรียนเร่งรัด A(6~9 คน) 15 39,600 26,400 -
ชั้นเรียนปกติ A(6~10 คน) 15 29,100 19,400 -
ชั้นเรียนเร่งรัด B(13~20 คน) 15 28,800 19,200 -
ชั้นเรียนปกติ B(13~20 คน) 15 21,600 14,400 -
ชั้นเรียนเดี่ยว(1 คน) 10 144,000 96,000 48,000
ชั้นเรียนเดี่ยว(1 คน) 8 115,200 76,800 38,400
ชั้นเรียนเดี่ยว(1 คน) 6 86,400 57,600 28,800
ชั้นเรียนเดี่ยว(1 คน) 4 57,600 38,400 19,200
ชั้นเรียนเดี่ยว(1 คน) 2 28,800 19,200 9,600

ข้อควรระวัง :
  1. หลักสูตรชั้นเรียนทั่วไปมี 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมถึงบทเรียนภาษาจีน 10 ชั่วโมงและบทเรียนภาษาอื่นหลายภาษา 5 ชั่วโมง
  2. ชั้นเรียนเดือนเดียวจำกัดผู้สมัครแค่หนึ่งคน
  3. ชั้นเรียนเดือนเดียวแบบเรียนคนเดียวหรือชั้นเรียนคนเดียวแบบสามเดือน ทุกสัปดาห์ชั่งโมงเรียนไม่ครบ 10 ชั่วโมง จะไม่ได้รับเอกสารในการขอวีซ่า
  4. หากคุณสนใจที่จะเข้าร่วมชั้นเรียนแบบตัวต่อตัวหรือชั้นเรียนที่เรียนด้วยตัวเอง (2 - 4 คน) โปรดติดต่อศูนย์สอนภาษาจีนกลาง
  5. B จะเปิดเฉพาะช่วงเวลา 14:20 - 17:10 นาที ชั้นเรียนปกติ B เปิดเฉพาะช่วงเวลา 8:10-10:00 นาที

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ดอลลาร์ไต้หวัน / NTD)


รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย
ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ครั้งแรก 2,500 ดอลลาร์ไต้หวัน ชำระเมื่อลงทะเบียนครั้งแรกและไม่จำเป็นต้องชำระในครั้งต่อไป
ค่าประกันภัย 276 ดอลล่าไต้หวัน / 3 เดือน 184 ดอลล่าไต้หวัน / 2 เดือน (ปิดเทอมฤดูร้อน) ตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนต่างชาติจะต้องทำประกันอุบัติเหตุ ถ้าหากมีหลักฐานของประกันอื่น ๆ สามารถให้พวกเขาดูได้ สามารถที่จะไม่ทำประกันได้
ค่าหนังสือเรียน ทุกภาคเรียค่าหนังสือประมาณ $ 1,000 ดอลล่าไต้หวัน จริง ๆแล้วค่าหนังสือเรียนขึ้นอยู่กับการใช้หนังสือเรียนของอาจารย์

วิธีการคืนเงิน