ชั้นเรียนตามฤดูกาล

新生註冊
นักศึกษาต้องดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครให้ครบถ้วน หลังจากได้รับจดหมายตอบรับ จากนั้นจึงทำการลงทะเบียนตามวันที่ลงทะเบียนครั้งแรก
นักศึกษาใหม่ในวันที่ลงทะเบียนเพื่อทำการทดสอบวัดระดับแบ่งชั้นเรียน เพื่อให้แน่ใจว่าการทดสอบวัดระดับนั้นถูกต้อง และเพื่อยืนยันว่านักเรียนได้มาถึงไต้หวันเพื่อลงทะเบียนจริง ขั้นตอนการลงทะเบียนทั้งหมดจะต้องทำด้วยตนเอง
ศูนย์แนะนำให้นักเรียนควรมาไต้หวันก่อนหนึ่งถึงสองสัปดาห์ก่อนเริ่มภาคเรียน พวกเขาสามารถจัดการเรื่องอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัยและการจราจรที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า และสามารถทำความคุ้นเคยกับชีวิตประจำวันและสภาพแวดล้อมก่อนการเรียน
เรียนตามฤดูกาล วันลงทะเบียนเรียนครั้งแรกของนักเรียนใหม่ การบรรยายสรุปครั้งแรก วันเปิดเทอม ลงทะเบียนล่าช้า
ชั้นเรียนในฤดูร้อน ปี 2024 2024/05/22,23 2024/06/03 2024/06/04 2024/05/31
ชั้นเรียนในฤดูใบไม้ผลิ ปี 2024 2024/06/19,20 2024/07/01 2024/07/02 2024/06/28
ชั้นเรียนในฤดูใบไม้ร่วง ปี 2024 2024/08/26,27 2024/09/02 2024/09/03 2024/08/30
ชั้นเรียนในฤดูหนาว ปี 2024 2024/11/25,26 2024/12/02 2024/12/03 2024/11/29
การลงทะเบียนล่าช้า:
  1. ผู้ที่ลงทะเบียนหลังจากเลยวันที่ลงทะเบียนครั้งแรกนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนครั้งแรกแล้ว จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนล่าช้าจำนวน NT $ 1,000 ดอลล่าไต้หวัน
  2. การลงทะเบียนล่าช้าจะมีผลต่อการเลือกหลักสูตรเรียนของคุณ คุณอาจไม่สามารถเลือกเวลาและประเภทหลักสูตรที่คุณต้องการได้ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนในชั้นเรียนแบบเร่งรัด เนื่องจากหลักสูตรของชั้นเรียนแบบเร่งรัดจำกัด
  3. หลังจากหมดเขตการลงทะเบียน ศูนย์สอนภาษาจีนจะไม่รับการลงทะเบียนนักเรียนอีกต่อไป
1. ใครจำเป็นต้องสอบวัดระดับแบ่งชั้นเรียนสำหรับนักศึกษา จะทดสอบอย่างไร?

นักศึกษาใหม่ทุกคนในศูนย์สอนภาษาจีนนี้จะต้องทำการทดสอบวัดระดับแบ่งชั้นเรียน แบบทดสอบนี้ใช้คอมพิวเตอร์ในทดสอบ และแบ่งออกเป็นสองส่วน:http://etest.mtc.ntnu.edu.tw/etest.php

(1) ส่วนที่ 1 ทำแบบสอบถามชั่วโมงเรียนรู้ภาษา: ไม่ว่าคุณจะเรียนภาษาจีนมาก่อนหรือไม่ นักศึกษาทุกคนจะต้องกรอกข้อมูลออนไลน์

(2) ส่วนที่ 2 การทดสอบการฟังและการอ่าน: หลังจากทำตอนที่ 1 เสร็จแล้ว คุณจะได้รับคำแนะนำที่แตกต่างกันตามเวลาที่เรียน

2. ฉันสามารถทำการทดสอบวัดระดับทางออนไลน์ได้ตลอดเวลาหรือไม่?
ไม่สามารถทำได้ แต่ว่าก่อนลงทะเบียนก่อนหนึ่งเดือนพวกเราจะเปิดระบบของเว็บทำการทดสอบ
3. ฉันจะต้องทำการทดสอบวัดระดับให้เสร็จเมื่อไหร่? จะรู้ผลลัพธ์ได้อย่างไร?
หนึ่งสัปดาห์ก่อนลงทะเบียน โปรดทำการทดสอบวัดระดับออนไลน์ให้เสร็จ หลังการทดสอบเสร็จ คุณสามารถทราบคะแนนได้ทันที และบันทึกคะแนนของคุณ ตอนลงทะเบียนต้องแจ้งให้เราทราบ
4. ฉันต้องเข้าร่วมการทำการสอบวัดระดับไหน?
หลังจากเสร็จส่วนแรก หลังจากทำ「แบบสอบถามชั่วโมงเรียนรู้ภาษา」 เราจะอิงชั่วโมงการเรียนรู้ของคุณ แนะนำคุณเข้าร่วมการทำการสอบวัดระดับหรือไม่ทำตามก็ได้
ชั่วโมงของการเรียน แนะนำสอบ
น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ไม่ต้องทดสอบ
30 - 200 ชั่วโมง การทดสอบที่ 1
201 - 400 ชั่วโมง การทดสอบที่ 2
มากกว่า 400 ชั่วโมง การทดสอบที่ 3

 

5. การสอบใช้เวลานานเท่าไหร่?
เวลาทดสอบขึ้นอยู่กับประเภทและเกรดของกระดาษทดสอบ:
การสอบแต่ล่ะระดับ การทดสอบการฟัง การทดสอบการอ่าน
การทดสอบที่ 1 30 นาที 30 นาที
การทดสอบที่ 2 30 นาที 35 นาที
การทดสอบที่ 3 40 นาที 45 นาที

 

6. ฉันสามารถเตรียมตัวสอบวัดระดับแบ่งชั้นเรียนล่วงหน้าได้หรือไม่? ฉันจะเตรียมตัวสอบอย่างไร?
ไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวล่วงหน้า
7. ฉันรู้คะแนนการทดสอบออนไลน์ของฉัน ดังนั้นสามารถเลือกวิชาเรียนได้เลยหรือไม่?
ไม่สามารถเลือกหลักสูตรได้ คะแนนสอบนี้จะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับครูเพื่อแนะนำหลักสูตรเท่านั้น เราจะจัดให้มีหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับคุณ โดยพิจารณาจากผลการสัมภาษณ์ ผลการสอบ และความตั้งใจในการเรียน
ศูนย์สอนภาษาจีนแห่งนี้เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ จะจัดการบรรยายสรุปครั้งแรก แนะนำมหาลัย สิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์สอนภาษาจีน และคำแนะนำสำหรับการเรียน ข้อมูลการใช้ชีวิตในไต้หวัน หลังจากการประชุมจะมีทีมอาสาสมัครนานาชาติคอยให้บริการ จะจัดให้มีการแนะนำนักเรียนใหม่ในภาษาต่าง ๆ

ข้อควรระวัง

  1. ในวันเดียวกันต้องนำ IC บัตรนักเรียน หลังจากจบการบรรยายสรุปสามารถรับ「ตารางเรียน」วันถัดไปจะเริ่มเรียนอย่างเป็นทางการ
  2. ในที่ชั้นเจ็ดมีที่ขายหนังสือจะขายหนังสือการสอนที่ใช้ในหลักสูตร ใช้เฉพาะเงินสด ยินดีให้บริการ