ชั้นเรียนตามฤดูกาล

 • ขั้นตอนที่ 1: สมัครเข้าเรียน

  ส่งแบบฟอร์มใบสมัคร
  กรอกแบบฟอร์มใบสมัครหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มและส่งไปที่ กรอกแบบฟอร์มใบสมัครหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มและส่งไปที่ No.162,Section 1,ถนน Heping East, Da’an District,ไทเป, ไต้หวัน,รหัสไปรษณีย์ 106 มหาลัยครูแห่งชาติศูนย์สอนภาษาจีน
  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  เอกสารตอบรับการเข้าเรียน
  สำเนาใบรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือการศึกษาเทียบเท่า
  หนังสือเดินทางแบบสำเนา
  หลักฐานทางการเงินต้นฉบับ

  ✽ ทางศูนย์ของเราจะขอให้ผู้สมัครส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบ
 • ขั้นตอนที่ 2: ชำระเงิน

  การเข้าสู่ระบบชำระเงิน
  ② กรอกหมายเลขชั่วคราวในจดหมายตอบรับและชำระเงินตามลำดับ
  ผู้คนที่อยู่นอกไต้หวันสามารถใช้บัตรรูดออนไลน์ได้
  สำหรับผู้ที่อยู่ในไต้หวัน คุณสามารถใช้บัตรรูดได้ทางออนไลน์ หรือพิมพ์สลิปการชำระเงินแล้วไปยังธนาคารหรือร้านสะดวกซื้อที่กำหนดเพื่อชำระเงิน

  ✽ กรุณาดำเนินการชำระเงินให้เสร็จก่อนที่จะลงทะเบียน
 • ขั้นตอนที่ 3: ลงทะเบียน

  กรุณาลงทะเบียนตามวันที่ในจดหมายตอบรับ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์ (รวมถึงบัตรที่สามารถแสดงตัวตน การทดสอบวัดระดับแบ่งชั้นเรียน ต่าง ๆ )
 • เสร็จสมบูรณ์